Design Thinking in een wereld waar alles vierkant draait

Forem

Het doel van dit project was om de Waalse burger op een speelse manier kennis te laten maken met de principes van Design Thinking.

Over wat Design Thinking echt is, bestaat heel wat verwarring. De uitdaging was dus om dit zo eenvoudig mogelijk uit te leggen aan de doelgroep.

We ontwikkelden een mobielvriendelijke cursus die bestaat uit 7 modules. Deze modules komen overeen met de 7 stappen in het proces van Design Thinking

Om dit proces uit te leggen maken we gebruik van storytelling. We nemen de gebruiker mee in een fictieve wereld: Carréland, een wereld zonder cirkels.

2022-02-03 11_36_16-00_introduction_V02_01.mp4 - Lecteur multimédia VLC.png
squared-auto.gif

Uitdagend is dat, rijden met vierkante wielen, voetballen met een vierkante bal, schilderen met een hoekige verfrol, …

We volgen het bedrijf Carrément. Dit bedrijf produceert allerlei consumentengoederen en wordt geconfronteerd met een dalende verkoop en slechte recensies.

Wil jij ook een lastig concept of complexe inhoud omzetten tot een boeiende e-learning met animaties en storytelling?

Animaties met een verhaal

Om van de e-learning een mooi geheel te maken, hebben we een verhaal bedacht waaraan we alle methodes van Design Thinking konden ophangen: de CEO van Carrément wil weten waarom zijn producten niet goed verkopen en hij stuurt zijn medewerkers op onderzoek. 

2022-02-03 11_48_10-06_test_V02_01.mp4 - Lecteur multimédia VLC.png

Elke module wordt ingeleid door een deel van het verhaal aan de hand van een animatie. In de animaties komt de gebruiker in aanraking met de tools en werkmethodes die ingezet worden tijdens het proces van Design Thinking: een SWOT-analyse, het gebruik van persona’s, prototyping, …

Casestudies als raakvlak met de werkelijkheid

Elk van de 7 stappen van Design Thinking wordt verder toegelicht aan de hand van een casestudie. Dit zijn voorbeelden van bedrijven die Design Thinking hebben toegepast voor de ontwikkeling van een product of voor de verbetering van een van hun diensten. 

Screenshot 2022-03-03 at 11.13.38.png

Zo heeft bijvoorbeeld McDonald’s de indeling van een fastfoodkeuken geoptimaliseerd, door gebruik te maken van prototyping.

Op het einde van elke module volgen enkele vragen over de geziene inhoud. Deze zijn niet bedoeld als evaluatie, maar zorgen voor een hogere retentie en engagement bij de gebruiker.

Learning ‘on the go’

Aangezien we met deze cursus een heel breed doelpubliek (de Waalse burger) willen bereiken, moeten we er ook voor zorgen dat ze de modules vlot kunnen raadplegen.

Meer en meer mensen consumeren e-learning ‘on the go’ en dus niet enkel achter hun bureau op het werk.
Dit betekent dat je de inhoud moet
ontwerpen om op kleinere schermen te kunnen bekijken. En dat de inhoud tussen verschillende apparaten moet synchroniseren, zodat een gebruiker de cursus op het werk kan openen op een laptop en later op de trein naar huis de cursus kan hervatten op een smartphone.

Screenshot 2022-03-03 at 11.14.12.png

Daarom gebruikten we voor deze cursus Articulate Rise. Een e-learning authoring tool waarmee je volledig responsive HTML5 e-learning modules kunt ontwikkelen die werken op elk apparaat.

Ben jij ook op zoek naar een mobile friendly oplossing voor je e-learning content?