Strijd tegen seksisme

MIVB

Seksisme is alomtegenwoordig. Uit studies blijkt dat ongeveer 94% van de vrouwen ooit te maken krijgt met seksisme op de werkvloer.

In plaats van pas in actie te treden als er een klacht komt, wou MIVB proactief de koe bij de horens vatten. Daarom hebben ze een heuse sensibiliseringscampagne rond de strijd tegen seksisme gelanceerd. Voor een deel van die campagne, een interactieve e-learningmodule, kwamen ze bij Epyc aankloppen. Uiteraard! 
 

illustratie strijd tegen seksisme

MIVB wou met een eenvoudig en boeiend leerpakket het bewustzijn aanscherpen rond seksisme op het werk. Niet door de medewerkers met een beschuldigende vinger op mogelijke fouten te wijzen, maar door ze handvatten aan te reiken om seksisme op de werkvloer te herkennen en te erkennen. Zodat ze er zelf tegen kunnen optreden en/of seksistisch gedrag kunnen rapporteren.

In deze module hebben we de focus gelegd op audio. Dit deden we aan de hand van fictieve getuigenissen gebaseerd op waargebeurde gevallen van seksisme binnen MIVB. Deze getuigenissen lieten we inspreken door professionele stemacteurs met een sappig Brussels accent. Zo konden we de werknemers van MIVB zich laten inleven in de rol van het slachtoffer van seksisme en soms ook in de rol van de dader van seksisme. 

Deze e-learningmodule, met een doorlooptijd van zo’n 20 minuten, werd zowel in het Nederlands als het Frans ontwikkeld en sloot grafisch perfect aan bij de rest van de sensibiliseringscampagne. 

interface strijd tegen seksisme e-learning
interface strijd tegen seksisme genderstereotiepen
interface strijd tegen seksisme e-learning
illustratie subtiel seksisme e-learning